Gewicht omrekenen

Milligram
Centigram
Decigram
Gram
Decagram
Hectogram
Kilogram

Berekenenonline.nl

Eenvoudig de verschillende eenheden van gewicht omrekenen. Gewichtsmaat Mg milligram= 0.001 gram, Cg centigram= 0.01 gram, Dg decigram= 0.1 gram, G gram= 1 gram, Dag decagram= 10 gram, Hg hectogram= 100 gram en Kg kilogram= 1000 gram. Om de eenheden van klein naar groot te berekenen dan deel je dit eenvoudig door 10, en van groot naar klein vermenigvuldig je keer 10. De ene gewichtseenheid wordt wat vaker gebruikt dan de andere. Zo worden medicijnen vitamines en andere kleine voorwerpen gemeten in milligrammen, verschillende voedingsmiddelen in grammen en zwaardere objecten die meer massa hebben in kilogrammen. Oude eenheden van massa zoals de ons (100 gram) en de pond (500 gram) worden nog wel eens gebruikt, maar zijn een tijd geleden al afgeschaft en zijn nu officieuze maten.

Berekenen online