Lengtematen omrekenen

Millimeter
Centimeter
Decimeter
Meter
Decameter
Hectometer
Kilometer

Berekenenonline.nl

Meeteenheden Mm millimeter Cm centimeter Dm decimeter M meter Dam decameter Hm hectometer Km kilometer calculator. Lengte is een maat die een afstand tussen twee punten aangeeft, lengte beschrijft hoe lang iets is. Afstand, hoogte, dikte en diepte gebruiken dezelfde eenheden. Voor lange afstanden gebruiken we vaak de eenheid kilometer (km) en voor de wat kortere afstanden de eenheid meter (m). Voor de kleinste lengtes gebruiken we meestal de eenheden centimeter (cm) en millimeter (mm). Als je bijvoorbeeld een millimeter wilt omrekenen naar de eerstvolgende eenheid hoger, de centimeter, dan moet je de waarde vermenigvuldigen met tien, want 1cm=10mm. Als je een meter wilt omrekenen naar de eerstvolgende eenheid lager, de decimeter, dan moet je de waarde vervolgens delen door 10, want 1dm=0.1m. Zo kun je trapsgewijs doorgaan, een hogere (lengtemaat) waarde deel je door 10 en een lagere (lengtemaat) waarde vermenigvuldig je met 10.

Privacy/Disclaimer