Mijl Kilometer

Mijl

Km

Berekenenonline.nl

Mijl (mile 1609,344 meter) naar kilometer berekenen. Omgerekend zit er ongeveer 0,6214 mijl in een kilometer. De Engelse mijl is een lengtemaat die vooral de standaard is in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De mijl was vroeger in vrijwel alle landen een belangrijke afstandsmaat, maar met het invoeren van het metrieke stelsel kwam hier echter een einde aan. De mijl of landmijl, niet verwarren met de zeemijl, wordt het meest gebruikt bij het uitdrukken van afstanden over land of tijdens vliegreizen. De mijl wordt ook gebruikt voor het meten van snelheid, deze wordt vervolgens afgekort als mph of miles per hour, in het nederlands is dit mijl per uur. Het woord mijl komt van de Latijnse uitdrukking Milia passuum, duizend stappen, die in het oude Rome de eenheid aanduidde die gelijk is aan duizend dubbele stappen.

Berekenen online