Priemgetallen berekenen

Berekenenonline.nl

Priemgetallen, in de wiskunde, zijn een verzameling van alle cijfers en getallen die alleen kunnen worden gedeeld door 1 en zichzelf. De nul en 1 worden niet als een priemgetal beschouwd. Zo is bijvoorbeeld 17 een priemgetal omdat dit getal kan worden gedeeld door zichzelf (17) en door 1. Maar 8 is bijvoorbeeld geen priemgetal want dit cijfer is ook nog deelbaar door 2 en 4. Het kleinste priemgetal is 2 en het is gelijk ook het enige 'even' priemgetal, alle andere even getallen kunnen door zichzelf worden gedeeld. Er zijn 25 priemgetallen tussen 1 en 100. De lijst van deze priemgetallen zijn 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 en 97. Priemgetallen zijn uitermate geschikt om gegevens te beveiligen, denk bijvoorbeeld aan internetbankieren. Zo vertrouwen we de bescherming hiervan o.a. met de vreemde numerieke eigenschappen van priemgetallen.

Privacy/Disclaimer