Nullen getallen

Hoeveel nullen heeft Duizend:
Duizend = 1 met 3 nullen.
Tienduizend = 1 met 4 nullen.
Honderdduizend = 1 met 5 nullen.

Hoeveel nullen heeft een Miljoen:
Miljoen = 1 met 6 nullen.
Tien miljoen = 1 met 7 nullen.
Honderd miljoen = 1 met 8 nullen.

Hoeveel nullen heeft een Miljard:
Miljard = 1 met 9 nullen.
Tien miljard = 1 met 10 nullen.
Honderd miljard = 1 met 11 nullen.

Hoeveel nullen heeft een Biljoen:
Biljoen = 1 met 12 nullen.
Tien biljoen = 1 met 13 nullen.
Honderd biljoen = 1 met 14 nullen.

Hoeveel nullen heeft een Biljard:
Biljard = 1 met 15 nullen.
Tien biljard = 1 met 16 nullen.
Honderd biljard = 1 met 17 nullen.

Hoeveel nullen heeft een Triljoen:
Triljoen = 1 met 18 nullen.
Tien triljoen = 1 met 19 nullen.
Honderd triljoen = 1 met 20 nullen.

Hoeveel nullen heeft een Triljard:
Triljard = 1 met 21 nullen.
Tien triljard = 1 met 22 nullen.
Honderd triljard = 1 met 23 nullen.

Hoeveel nullen heeft een Quadrillion:
Quadrillion = 1 met 24 nullen.
Tien quadrillion = 1 met 25 nullen.
Honderd quadrillion = 1 met 26 nullen.

Hoeveel nullen heeft een Octiljoen:
Octiljoen = 1 met 48 nullen.

Hoeveel nullen heeft een Googol:
Googol = 1 met 100 nullen.

Hoeveel nullen heeft een Ton:
Ton (geld) = €100.000 honderdduizend euro = 1 met 5 nullen.
Ton (gewicht) = 1000 duizend kilo = 1 met 3 nullen.

Rekenmachine Berekenenonline.nl

Hoeveel nullen hebben de grote getallen. De nul is ondenkbaar in ons getallenstelsel, maar de nul zoals we die nu kennen is nog niet zo heel oud. Men zegt dat de oorsprong van de nul is begonnen in het begin van onze jaartelling. Daarvoor werden er maar 9 cijfers gebruikt om een getal te maken. Waar nu de nul wordt geplaatst werd deze vroeger leeg gelaten, of er kwam een streepje of punt te staan. De nul werd in het begin niet gezien als cijfer en er werd gedacht dat 0 x 0 = 0 (niets) blijft, en nul dus geen cijfer is. Veel later ging men de nul wel als cijfer zien en werd het mogelijk om het getal tien te schrijven. Want voor (tien) 10 was er in ons tientallig getallenstelsel geen cijfer. En nu kunnen we met behulp van de nul hele grote getallen maken.

Privacy/Disclaimer