Schrikkeljaar berekenen

Berekenenonline.nl

Een schrikkeljaar is een jaar dat geen 365 dagen maar 366 dagen telt. Eens in de 4 jaar krijgt een kalenderjaar er 1 dag extra bij. Dit jaar noemen we een schrikkeljaar en de extra dag een schrikkeldag. Deze extra dag komt erbij omdat het ongeveer 365.256 dagen duurt wanneer de aarde 1 keer volledig om de zon is gedraaid. Dit ronden we vervolgens af in 3 kalenderjaren van 365 dagen en 1 kalenderjaar van 366 dagen. De extra dag tellen we op bij de maand februari en die gaat van 28 naar 29 dagen. Alleen zijn we er nu nog niet want we compenseren iets te veel. Om onze kalender nu niet te veel uit de pas te laten lopen met de seizoenen komt er ook nog een kleine correctie door extra eeuwjaren over te slaan als schrikkeljaar. Het werkt als volgt: Het is een schrikkeljaar wanneer deze deelbaar is door 4, maar een eeuwjaar (100 jaar) die deelbaar is door 4 weer niet, met uitzondering dat deze wel deelbaar is door 400.

Berekenen online